Med engagemang, lyhördhet och glädje…

…bedriver vi en verksamhet där trygghet, lärande och upplevelser genomsyrar vår vardag!

Vi vill ha en hög personaltäthet under dagen men tillgodoser behov av tillsyn  i enlighet med Linköpings kommuns regler och riktlinjer gällande barnomsorg.
(Regler och riktlinjer)

På Ankan får alla vara med!
Vi erbjuder 20h för barn med föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare.

På Ankan växlar barnen mellan olika aktiviteter varje dag, såväl inomhus som utomhus. På Ankan har vi tillgång till en egen gård samt en lekpark i anslutning till förskolan som vi nyttjar dagligen. Vi besöker även skogen regelbundet. Utevistelsen stimulerar barnens fantasi och kreativitet samt utmanar deras motoriska färdigheter. Vi ser även att frisk luft främjar hälsan, våra yngre barn sover därför utomhus i sina vagnar.

Vår mat lagas från grunden av Ankans egna kock. Vi vill värna om miljön och maten som serveras är därför så långt som möjligt närproducerad och/eller ekologisk. Med varierad och näringsriktig mat ges barnen en bred smakupplevelse som främjar deras hälsa.