Att vara…

…barn

Som barn får du på Ankan en
trygg, lärorik och lustfylld vardag full av upplevelser och utmaningar.  I vår pedagogiskt genomtänkta miljö får du tillsammans med dina kompisar möjlighet att uppleva gemenskap, samarbete och kamratskap. Du får en matupplevelse som stimulerar dina sinnen och som lockar till att våga prova nya smaker.

…vårdnadshavare

Som vårdnadshavare arbetar du 4,5 dag per år på Ankan. Du får en god kännedom om verksamheten och du får lära känna personal, barn och andra vuxna vilket ger dig en unik insyn i ditt barns vardag. Din delaktighet i verksamheten möjliggör att personalen kan planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten i enlighet med vårt uppdrag- Varje barns bästa varje dag!

…personal

Som personal på Ankan får du pedagogiska måltider, arbetskläder och friskvårdsbidrag. Du får delta i ett roligt och omväxlande arbete där du kan påverka din vardag samt ges det goda möjligheter till personlig utveckling. Du får möjlighet att arbeta med både små och stora barn på LillAnkan, Gåsen och Svanen samt skapa goda relationer med deras vårdnadshavare. Tillsammans i arbetslaget planerar, genomför, följer upp och utvärderar vi kontinuerligt vår verksamhet i enlighet med Läroplanen för förskolan och Ankans arbetsplan.

Louise, Carolina, Liza, Merima, Rose-Marie, Johanna,
Rebecka, Frida, Linn, Jennifer, Anna-Sofia