Ankan vecka 47!

LillAnkan:

Vi vill fortsätta undervisa och väcka barnens intresse för papper och vad det är, hur det kommer till och var det finns i vår vardag. Vi ser på filmen om hur papper görs, både om trädens del i papperstillverkningen och en film om tidningsåtervinning. Vi leker även processen.

Med hjälp av Babblarna och färgade byggklossar vill vi undersöka barnens antalsuppfattning. Vi har vår räkneramsa om Bobbo, där barnen bollar med bollen upp till 10.

Vi vill undervisa om hur barnens namn låter och ser ut genom att barnen får leta upp sitt namn och att vi pratar om de olika bokstäverna och ljuden som finns i namnet. Vi vill även träna på att vänta på sin tur och minnet genom att barnen får samla på Babblarna och sakerna som hör till.

Vi vill undervisa om Bobbos väska och dess innehåll. Vi vill också undervisa om hur en kompis ska vara och att dela med sig och vikten i det. Vi vill undersöka om barnen kan känna sitt namn.

Gåsen:

Vi följer upp experimentet där vi la papper i vatten och jämför resultatet med barnens hypoteser. Barnen får känna på pappret och jämföra med ett torrt papper. Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digitalteknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematik-kort och pärlor. Barnen får välja ett av korten på mattan, berätta vad det är på kortet och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper med tre till fem barn.

Svanen:

Vi vill visa vad vi hittills gjort i Tema papper och prata om vad som händer med papper och tidningar när vi slänger dem.

Barnen uppskattar att få se bilder från tidigare ”ögonblick”, de återger vad som hänt vid de olika tillfällena.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bla En tumme tittar upp och Igelkotten. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad man tycker om för djur. Laborera med bokstäver genom att titta på ord och sätta samman dem. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Uteonsdag Gåsen och Svanen:

Vi vill undervisa om kroppen och sträva efter att utveckla grovmotoriken, koordinationsförmågan och kroppsuppfattningen. Genom att ha gymnastik på ett roligt och lustfyllt sätt får barnen jobba med kroppen, vi använder oss av en skiva som heter Miniröris.

5-års:

Veckans utflykt gick till Östergötlands museum. Vi träffade ”hunden Gösta” som guidade oss runt i några av lokalerna. Vi var bl a på den egyptiska avdelningen där vi tittade på en mumifierad krokodil, en skarab´e (skalbagge) och många andra saker från det gamla Egypten. Sedan tittade vi på föremål och skelett från olika utgrävningar i Linköping. Avslutningsvis gick vi in i ”Viljans värld” där barnen lekte en lång stund.

Detta blev ännu en mycket uppskattat besök i vår stad! Barnen var nyfikna och intresserade av allt som kom i deras väg! De frågade, tittade och provade allt som var möjligt!

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️