Ankan vecka 46!

LillAnkan: Vi ser på film för att undervisa om hur papper görs och var det kommer ifrån.

Vi vill fortsätta stimulera barnens begrepp med lägesord och det gör vi genom att läsa och leka med boken Babbas saker är borta och Bibbis bok om lägesord. Vi har vår räkneramsa som vi gör i början och i slutet.

Vi vill undervisa vad som finns i Bobbos väska. Varför har Bobbo med sig saker? Vi delade upp barnen i två grupper.

Gåsen: Vi vill ta reda på vad som händer med olika sorters papper när en lägger dem i vatten. Vi gör ett experiment där vi lägger ner olika sorters papper i vatten och låter dem stå en vecka. Vi vill utveckla barnens naturvetenskapliga förmåga att ställa hypoteser. Det gör vi genom att barnen får gissa vad som kommer hända med papperet i vattnet.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematik-kort och pärlor. Barnen får välja ett av korten på mattan, berätta vad det är på kortet och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver.

Svanen: Vi vill undervisa om vad som händer när en lägger papper i vatten. Vilka papper löser upp sig? Vi vill undervisa om att det finns lufthål i papper. Vi gör det genom att se vad som händer med pappersblomman när vi lägger den i en skål med vatten. Barnen får måla varsin blomma med oljekritor.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Lyssna på en beskrivning och gissa djuret som beskrivs. Rimma och ramsa bla En tumme tttar upp och Pelle Plutt. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad en tycker om för djur. Laborera med bokstäver genom att titta på våra namn. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Uteonsdag Gåsen och Svanen: Vi vill undervisa om vår närmiljö genom att utforska och besöka den.

5-års: Vi har besökt Räddningstjänsten i Lambohov. Vi fick se lokalerna men framför allt lära oss mer om och pröva såväl ambulanser som brandbilar. Ett lärorikt sätt att tillsammans med andra lära mer om viktiga samhällsfunktioner i vårt samhälle. Barnen tyckte det var mycket bra och roligt.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️