Ankan vecka 43!

LillAnkan: Vi vill undersöka om barnen har koll på papprets egenskaper och kan koppla det till verkligheten. Det gör vi genom att en Babblare kommer med en samling av olika papper och frågar barnen vad en gör med de olika pappren.

Vi vill undersöka olika sorters papper och se var de kommer ifrån. Barnen fick varsitt papper och sen gick vi på upptäcksfärd för att hitta var pappret kommer ifrån.

Med Babblarna och Tutbilen som grund leker vi fram begrepp som: på, över, i, bakom, framför och bredvid. Barnen får placera sin Babblare och berätta för kompisarna var den befinner sig. Vi använder oss även av Babblarhuset.

Vi har tagit våra barnvagnsbussar ut på promenad! Vi har spanat på tåg och vi såg till barnens glädje flera stycken! Vi såg också många bussar, lyftkranar och en rutschkana. Den allra sista sträckan innan vi kom hem till Ankan fick barnen gå själva, de var kanonbra på att hålla kompisen i handen och gå på trottoaren.

Knopp: Vi vill se om det vi undervisat om under terminen har satt sig, rutiner, sånger och ramsor och vem KnoppLisa är. Barnen fick följa KnoppLisas spår fram till en skatt som hon lämnat efter sig.

Gåsen: Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digital teknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematik-kort och pärlor. Barnen får välja ett av korten på mattan, berätta vad det är på kortet och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Svanen: Vi vill undervisa om vilka olika sorters papper som finns. Vi gör det genom att tillsammans brainstorma kring vilka olika sorters papper som finns samt genom att känna på ritpapper, toapapper och hushållspapper och undersöka likheter och skillnader mellan dessa.

Vi vill undervisa om hur matematik kan användas för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av problem. Vi gör det genom att presentera ett ark med fyra knappar och be barnen plocka bort den som inte passar in.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bl.a. Gå genom skogen och Äppel Päppel pirum paraum och sjunga och leka med ord, bl.a. Björnen sover och Lunka på. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad en tycker om för djur eller maträtt. Laborera med bokstäver genom att titta på våra namn. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Knytte: Vi har haft avslutning på Knytte och tillsammans gjorde vi kamratövningar, där vi tränade på samarbete. Knytte kom även på besök och gav oss fina märken.

Mulle: Vi vill upprepa sagan om Mulle och vad vi gjorde första gången vi var på Mulle. Vi vill också ge barnen en lustfylld avslutning i skogen genom att göra en skattjakt tillsammans med Mulle.

5-års: Vi har besökt Konsthallen Passagen, för första gången av två. Vårt syfte är att bla att få upptäcka nya miljöer i vår stad. I dag fick barnen möjlighet att utveckla sin kreativa sida. Barnen skapade utifrån temat kulturell mångfald och vårt fadderbarn Diodonne från Rwanda. Barnen fick arbeta med med lim, sand, färg, pensel och sax. Barnen tyckte det var roligt att blanda färger, två i taget. Det blev nya färger! Det var kul och utmanande att klippa med sax.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️