Ankan vecka 42!

LillAnkan: Vi vill undersöka om barnen har koll på sopsamlarmonstrens egenskaper och kan koppla det till verkligheten. Det gör vi genom att Grönis, Flamman och Prassel kommer tillbaka och vi undersöker vad som finns i deras behållare, inomhus och utomhus. Vi går på upptäcksfärd och letar efter sopsamlarmonstren.

Knopp: Vi vill undervisa om samarbete och hur en är en bra kompis och de gör vi genom en kamratövning. Vi använder oss av en rockring som barnen tillsammans ska få plats i för att sedan förflytta sig.

Gåsen: Vi vill ta reda på vad barnen vet om papper och vad de vill undersöka under temat. Det gör vi genom att ta fram olika sorters papper i samlingen och fråga barnen vad de vet om det. Brainstorming – vi frågar vad är det här? Var kommer det i från? Vad vet ni om papper? Vad vill ni ta reda på? Vi använder begreppet forska.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematikkort och pärlor. Barnen får dra kort och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Svanen: Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digital teknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det. Vi använder oss också av digitala bilder som barnen får försöka placera i rätt ordning för papperstillverkningen.

Vi vill undervisa om problemlösning och uppmuntra barnens resonerade kring lösningar. Vi gör det genom att barnen ges ett matematiskt problem med flera möjliga lösningar. De får ett mindre antal plastdjur i olika färger att sortera i olika högar. Vi pratar om begreppet sortera, att dela in i grupper utifrån likheter.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bl.a. Herr Gurka och Äppel Päppel pirum paraum och sjunga och leka med ord, bl.a. Tigerjakten och Lunka på. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad en tycker om för frukt. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Knytte: Vi vill undervisa om naturens skiftningar och gör det genom att följa upp vår knytteek! Vi tittar på vad vi sa sist om vår ek och på vad vi trodde skulle hända med den under terminen.

Mulle: Vi vill undervisa om vilka träd vi kan hitta i vår skog och vilka likheter och skillnader de har samt vad som händer med dem när årstiderna skiftar. Vi tittar på vårt Mulleträd och jämför med hur det såg ut förra gången samt jämför med andra träd. Barnen får ställa en hypotes om hur de tror Mulleträdet ser ut.

5-års: Vi kommer om ett par veckor att besöka brandstationen. Därför har vi förberett oss genom att lära om eld. Vi har sett filmen ”Ellie och Jonas lär om eld”, gjort experiment med ljus samt pratat om brandfiltar och släckning. Barnen fick ett häfte om eld.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️