Ankan vecka 39!

LillAnkan: Vi vill undervisa om digital teknik, skapande och hur det kan göras samt stärka de egna jaget och gruppen.

Med Babblarna och Tutbilen som grund leker vi fram begrepp som på, över, i, bakom, framför och bredvid.

Knopp: Vi vill undervisa om hur vi ska ta hand om vår miljö och vad vi gör med skräp när en är i naturen. De gör vi genom att samla sopor i en sopsäck på vår knopplats. Knopp-Lisa kommer till oss när vi fikar och ber barnen om hjälp att leta efter sopor så att naturen och alla djuren har det bra.

Gåsen: Vi vill undervisa om att lära barnen hantera konflikter i det sociala samspelet. Barnen får titta på en teater med Hotta & Bitis som blir osams om en leksak. Barnen får hjälpa till att komma med förslag för att lösa konflikten.

Vi vill undervisa om rumsbegrepp. De gör vi genom att uppmuntra barnen att placera föremål utifrån pedagogens direktiv. I ena gruppen uppmanades barnen datt ta ett hårt eller mjukt föremål och placera kring en stol. Andra gruppen fick placera mjuka, hårda och taggiga föremål runt sig själva och en stol.

Svanen: Vi vill undervisa om känslor, vilka känslor som finns, hur det kan kännas och att alla känslor är okej. Vi gör det genom att vi dra ett känslokort och fråga barnen om vilken känsla Liten har på bilden? Har barnen känt den känslan någon gång, hur kändes det då? Vad hände innan det kändes så?

Vi vill undervisa om problemlösning och uppmuntra barnens resonerade kring lösningar. Vi gör det genom att barnen ges ett matematiskt problem med flera möjliga lösningar.

Knytte: Vi vill undervisa om samarbete, att det är viktigt att röra på sig och om udda och jämna tal. Vi gör det genom att leta efter stjärnor Knytte gömt åt oss i skogen. Om det är en siffra på stjärnan finns det ett uppdrag att utföra.

Mulle: Vi vill undervisa om vad Allemansrätten är för någonting. Det gör vi genom att läsa sagan ”Ali, Sara och Allemansråttan – en saga om allemansrätten” både när barnen äter sin matsäck och vid vår samling före lunchen. Vi diskuterar innehållet i sagan och vad allemansrätten är för någonting.

5-års: Barnen träffades på Ankan för att prata om sitt fadderbarn Diodonne. De såg en film från Plan om hur det är att bo i Rwanda.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️