Ankan vecka 37!

LillAnkan har lyckats skörda sina första tomater som är odlade med deras eget biogödsel. De var mycket goda och smakade mycket och sött. På språksamlingen fick barnen träffa Babblarna. De fick välja varsin sak ur Bobbos väska och Babbas halsband var mest populärt. LillAnkan har haft matematiksamling där de arbetade med prepositioner.

Knopp: KnoppLisa kom och bad barnen att undersöka vår Knopplats med sina öron, ögon, näsa och händer. Barnen lyssnade på vinden som blåste i träden, luktade på mossan och prasslade med sina händer på olika löv innan de fortsatte sitt utforskande på egen hand runt vår plats.

Gåsen har fortsatt med Tema kompis. Vi lärde barnen om en konflikthanteringsstrategi. Vi pratade om hur vi kan göra när vi blir osams med någon eller vill att någon ska sluta. Vi introducerar stopphanden och låter barnen visa hur deras stopphand ser ut. Vi har på vår matematiksamling undervisat om rumsbegrepp. Det gjorde vi genom att uppmuntra barnen att placera och plocka bort föremål runt en stol. På vår språksamling arbetade vi med våra förnamn, reflekterade över Sagan om den lilla lilla gumman, rimmade och ramsade och avslutade med dans.

Svanen har fortsatt arbeta med Tema kompis. De vill undervisa om hur en kan fungera tillsammans med andra i grupp, hur konflikter kan hanteras och hur en tar ansvar för gemensamma regler. De gör det genom att lyssna på berättelsen om Vännerna i Kungaskogen, genom att leka med lekmaterial/lekpåsen utifrån barnens önskemål och måla stenciler.

Knytte: Vi vill undervisa om begreppet integritet genom att läsa sagan om Barnen i kramdalen. Barnen säger att de vet att en ska säga STOPP när en inte vill. När vi avslutar och barnen får frågan- vem bestämmer över din kropp är det flera kompisar som svarar- JAG!

Mulle: Vi vill undervisa om vilka träd vi kan hitta i vår skog och vilka likheter och skillnader de har. Vi tittar på olika träd och väljer ut ett Mulleträd, en en som vi följer under året.

5-års: Barnen var och besökte Bakformsfabriken. Där fick de träffa Björn som guidade barnen genom fabriken där många olika bakformar tillverkades.

Veckan avslutades med att pedagogerna hade utbildningsdag för att reflektera och planera inför läsåret.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️