Ankan vecka 36!

Vi startade veckan med att Svanen bjöd in till storsamling. Vi sjöng tillsammans och firade de barn som fyllt år under juli och augusti.

LillAnkan har haft matematiklek. Med hjälp av boken Babbas saker är borta och bollen som ligger i Babbas kista har barnen lekt med begreppen på, framför och bakom. LillAnkan har fortsatt arbetet med Tema kompis. De har sjungit, ramsat och tydliggjort rutiner.

Knopp: Vi vill undervisa om vilka insekter som finns på knopplatsen samt hur vi kan ta reda på vad de heter och var de finns. Vi vill att barnen ska få använda en lupp och se dess funktion.

Gåsen och Svanen har fortsatt arbeta med Tema kompis. Vi har lyssnat på Snick och Snack och sedan delat upp oss i mindre grupper. Vi har lekt med lekpåsar, arbetat med stenciler, haft mattesamling samt språksamling.

Knytte: Vi vill undervisa om begreppen stor, större, liten, mindre, mindre än, lika stor som, större än samt mängd och antal. Vi gör det genom att använda uppdragskort som ber barnen hämta olika många naturföremål i olika storlekar.

Mulle: Vi vill undervisa om vilka småkryp som finns på Mulleplatsen samt hur en använder en lupp. Vi vill också undervisa om var en kan hitta fakta om djuren. Vi visar och berättar för barnen hur en lupp ser ut och hur den används. Barnen får varsin luppburk och uppdrag att leta efter småkryp.

5-års: Barnen träffades på Hästskogatans lekplats för att tillsammans med Bullerbyn och Björnligan utföra kamratbanor. De gjorde Kvicksanden,

Ankans 5-åringar har haft en rolig och lärorik dag på Tom tits. Såpbubblor, ljus, mörker, speglar, vatten, luft, kulbanor, rutchkana och mycket mer vi fick tillsammans uppleva.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️