Ankan vecka 33!

LillAnkan har fortsatt denna vecka med sina inskolningar. De har tränat på rutiner, sjungit kompissånger och haft mycket utelek.

Gåsen har startat upp Tema kompis. Denna gång lyssnar vi på Vännerna i Kungaskogen går på utflykt. Vid vår fruktsamling samlas vi och lyssnar tillsammans på dagens avsnitt samt sång och delar sedan upp oss i mindre grupper för att träna på att varann bra kompis. Vi har även denna vecka startat upp matematik- samt språksamling.

Svanen har också startat upp Tema kompis. Pedagogerna vill undervisa om hur en han fungera tillsammans med andra i grupp, hur konflikter kan hanteras samt hur en tar ansvar för gemensamma regler. De gör det genom att lyssna på Vännerna i Kungaskogen bygger en koja och genom att leka med lekpåsar i mindre grupper bestämda av pedagogerna.

Vi önskar er en trevlig helg! ☀️