Ankan vecka 18!

LillAnkan har fortsatt arbeta med Prassel och sin papperstillverkning. Knopparna gick till lekplatsen. Där undersökte de naturen med sina sinnen; de luktade, lyssnade, tittade och kände.

Gåsen och Svanen har fortsatt förberedelserna inför äventyret. Vi vill undervisa om hur en kan sortera och märka upp sopsortering. Hur ska vi förmedla till kompisarna i Sympatia? Barnen får testa att arbeta med olika tekniker t.ex. flaskfärg, vattenfärg och pastellkritor.

Knytte: Vi undervisar om det matematiska begreppet sortering. Barnen delades upp i mindre grupper om 4-5 barn och fick i uppdrag att tillsammans sortera pinnar och kottar i storleksordning. Vi använder och diskuterar begrepp som lång, kort, längre, kortare, längst och kortast.

5-åringarna har besökt Hästskogatans lekplats och lekt klassiska lekar som tränade turtagning och samarbete. De lekte Sista paret ut, Bro bro breja, Pepparkaksgubbarna och Under hökens vingar kom.

Trevlig helg! ☀️