Ankan vecka 40!

Vi startade veckan med storsamling. Alla barn och vuxna samlades på LillAnkan för att sjunga tillsammans och därefter firade vi barnen som fyllt år i september ???

LillAnkan har varit på Knopparna. De tittade på olika löv. Vad hade de för färg? Var de lika eller olika? ? När de gick på upptäcksfärd i skogen hittade de farligt skräp. Det tog de med hem så varken djur eller människor blir skadade

Gåsen har denna vecka avslutat tema kompis. Vi lyssnade på de sista avsnitten av Snick och Snack och pratade om vad vi lärt oss under temat. Barnen fick ett samlat kompendium med stenciler från vårt tema ??

Svanen har lyssnat på sista avsnittet av Snick och Snack och pratat om hur en är en bra kompis och hur en ska vara mot varandra ??

3- och 4-åringarna har varit i Knytteskogen och där fick barnen skapa med olika naturmaterial. Det målades, suddades av med hjälp av kritor och material fick läggas i mönster med inspiration av mandalas ???

5-åringarna har varit på Mulle. Äventyret började med vi hittade en död salamander och det tyckte barnen var väldigt spännande. På plats lyssnade vi till en saga och gick en tipspromenad om allemansrätten ?? På femårs var vi på besök på Björnligan. Där fick vi bekanta oss med vårt fadderbarn Diodonne från Rwanda. Förskolorna bidrar till att han får mat och skolgång.

Trevlig helg!