StorAnkan vecka 37!

Vi startade veckan gemensamt ute med storsamling. LillAnkan bjöd på kompisteater och vi firade alla barn som fyllt år under sommaren ?☀️

Gåsen har lyssnat på Snick och Snack. Vi har pratat om hur vi tycker en bra kompis är och gemensamt bestämt vilka regler vi vill ha hos oss. Barnen tyckte bl.a. att vi ska vara rädda om varandra och använda oss av den gyllene regeln ?

Svanen har lyssnat på Snick och Snack som ville upptäcka nya saker i skogen. De träffade på larven Silke som skulle bli en fjäril ?? 3- och 4-åringarna har utvärderat kikarskapandet. De började med att var och en fick en bild som de sen fick berätta om för kompisarna och sen fick de sortera bilderna utifrån vad de gjorde först. De behövde toarullar först, sen målade de och sist tvättade de penslarna. Utvärderingen avslutades med att alla fick säga vad som var roligast och vad som var svårast.

3- och 4-åringarna hade en härlig tur till Knytteskogen. Barnen fick uppdragskort och skulle två och två samla in material från naturen. De hittade barr från olika träd, pinnar samt löv ??

5-åringarna hade en solig dag i Mulleskogen. Målet med dagen var att följa upp spaningen på träd samt leta småkryp. Tyvärr lyste småkrypen med sin frånvaro men träden var desto fler. Barnen valde gemensamt en gran och en rönn att följa framöver ??

På femårs började vi med att hälsa på varandra och räkna in oss. Vi gjorde kamratövningarna Härvan, Gemensamheter och Fånga finger. Barnen tränade på socialt samspel, reaktionsförmåga och samarbete.

Trevlighelg!