Ankan vecka 42!

LillAnkan: Vi vill undersöka om barnen har koll på sopsamlarmonstrens egenskaper och kan koppla det till verkligheten. Det gör vi genom att Grönis, Flamman och Prassel kommer tillbaka och vi undersöker vad som finns i deras behållare, inomhus och utomhus. Vi går på upptäcksfärd och letar efter sopsamlarmonstren.

Knopp: Vi vill undervisa om samarbete och hur en är en bra kompis och de gör vi genom en kamratövning. Vi använder oss av en rockring som barnen tillsammans ska få plats i för att sedan förflytta sig.

Gåsen: Vi vill ta reda på vad barnen vet om papper och vad de vill undersöka under temat. Det gör vi genom att ta fram olika sorters papper i samlingen och fråga barnen vad de vet om det. Brainstorming – vi frågar vad är det här? Var kommer det i från? Vad vet ni om papper? Vad vill ni ta reda på? Vi använder begreppet forska.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematikkort och pärlor. Barnen får dra kort och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Svanen: Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digital teknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det. Vi använder oss också av digitala bilder som barnen får försöka placera i rätt ordning för papperstillverkningen.

Vi vill undervisa om problemlösning och uppmuntra barnens resonerade kring lösningar. Vi gör det genom att barnen ges ett matematiskt problem med flera möjliga lösningar. De får ett mindre antal plastdjur i olika färger att sortera i olika högar. Vi pratar om begreppet sortera, att dela in i grupper utifrån likheter.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bl.a. Herr Gurka och Äppel Päppel pirum paraum och sjunga och leka med ord, bl.a. Tigerjakten och Lunka på. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad en tycker om för frukt. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Knytte: Vi vill undervisa om naturens skiftningar och gör det genom att följa upp vår knytteek! Vi tittar på vad vi sa sist om vår ek och på vad vi trodde skulle hända med den under terminen.

Mulle: Vi vill undervisa om vilka träd vi kan hitta i vår skog och vilka likheter och skillnader de har samt vad som händer med dem när årstiderna skiftar. Vi tittar på vårt Mulleträd och jämför med hur det såg ut förra gången samt jämför med andra träd. Barnen får ställa en hypotes om hur de tror Mulleträdet ser ut.

5-års: Vi kommer om ett par veckor att besöka brandstationen. Därför har vi förberett oss genom att lära om eld. Vi har sett filmen ”Ellie och Jonas lär om eld”, gjort experiment med ljus samt pratat om brandfiltar och släckning. Barnen fick ett häfte om eld.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 41!

LillAnkan: Vi vill undervisa om Babblarna och deras namn och därigenom träna på olika munmotoriska övningar, genom att läsa Bobbos väska. Vi vill undervisa barnen om hur deras namn ser ut och hjälpa dem att känna igen sitt eget och kompisarnas genom att barnen får leta efter sitt namn och att vi sedan pratar om hur det ser ut, hur det låter och hur många bokstäver det innehåller. Med Babblarna och Tutbilen som grund leker vi fram begrepp som: på, över, i, bakom, framför och bredvid. Vi börjar med att läsa boken om Bibbi som undersöker begreppen.

Knopp: Vi tittar på vårt skräp efter matsäcken och funderar på vad som händer om vi lämnar kvar det i skogen. KnoppLisa kommer och ber barnen att undersöka detta genom att gräva ner lite rester från matsäcken för att senare gräva upp det igen till våren.

Gåsen och Svanen har startat Tema Hållbar utveckling. Vi vill ta reda på vad barnen vet om papper och vad de vill undersöka under temat. Det gör vi genom att ta fram olika sorters papper i samlingen och fråga barnen vad de vet om det. Brainstormingvi frågar vad är det här? Vad kommer det i från? Vad vet ni om papper? Vad vill ni ta reda på?

Knytte: Vi vill undervisa och uppmärksamma barnen på att det bor djur i våran skog samt vikten av att värna om allt levande. Vi gör det genom att gå en annan väg genom skogen fram till knytteplatsen och genom att att visa böcker om djur och leta djur att lägga i luppar.

Mulle: Vi vill undervisa om antal och siffror med hjälp av en tärning och olika uppdrag. Vi gör också kamratövningen ”Byta plats” där barnen ska ha koll på sin egen siffra och ställa sig i ring 1, 2 eller 3 utifrån ledarens instruktion.

5-års: Barnen har varit på Ankans lekplats och gjort kamratövningar; Klumpedumpen – då barnen skulle förflytta sig gemensamt inuti en cykelslang, Kryssaren – barnen ska förflytta sig i ett sammanhållet led utan att stöta emot utlagda föremål samt Konstruktionen – barnen bygger något av sina kroppar genom att hålla olika kroppsdelar mot varandra, tex hand mot knä. Syftet var att träna samarbete, motorik och positiv kroppskontakt.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 40!

Vi startade veckan med att Gåsen bjöd in till storsamling. Barnen fick leka en gissnings- och beskrivningslek, där de på ett roligt och lekfullt sätt fick använda sina sinnen. De lyssnade, tittade på bilder och sjöng.

LillAnkan: De har på matematiken arbetat med löv. De pratade om färg, form och storlek. På språksamlingen läste pedagogen sagan om Bobbos väska och visade saker ur väskan.

Knopp: Vi vill undervisa om löv, hur de kan se ut, färg och form, var de växer, olika sorters löv och var en kan hitta dem.

Gåsen: Vi vill undervisa om matematik, att kunna urskilja, sortera och kategorisera. Vi använder oss av begreppen mjuk och hård. Pedagogen uppmanar barnen att ta ett mjukt eller hårt föremål och placera i en låda. På språksamlingen stimulerade vi språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver.

Svanen: De har avslutat arbetet med Snick och Snack. De har gemensamt skapat en kompistavla med figurer från Vännerna i Kungaskogen. På språksamlingen stimulerade vi språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver.

Knytte: Vi vill undervisa om att det går att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Vi gör det genom att prata om begreppet skapa samt ge barnen i uppdrag att skapa av material i skogen. Halva gruppen fick i uppgift att skapa djur medan andra halvan fick skapa naturtavlor i smågrupper

Mulle: Vi vill undervisa om vad Allemansrätten är för någonting. Det gör vi genom att läsa sagan ”Ali, Sara och Allemansråttan – en saga om allemansrätten”. Vi diskuterar innehållet i sagan och vad allemansrätten är för någonting. Vi leker en lek som handlar om att vara mån om djuren.

5-års: Barnen var och besökte kompisarna på Björnligan. Där pratade de om hur en beter sig i trafiken och skapade reflexer.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 39!

LillAnkan: Vi vill undervisa om digital teknik, skapande och hur det kan göras samt stärka de egna jaget och gruppen.

Med Babblarna och Tutbilen som grund leker vi fram begrepp som på, över, i, bakom, framför och bredvid.

Knopp: Vi vill undervisa om hur vi ska ta hand om vår miljö och vad vi gör med skräp när en är i naturen. De gör vi genom att samla sopor i en sopsäck på vår knopplats. Knopp-Lisa kommer till oss när vi fikar och ber barnen om hjälp att leta efter sopor så att naturen och alla djuren har det bra.

Gåsen: Vi vill undervisa om att lära barnen hantera konflikter i det sociala samspelet. Barnen får titta på en teater med Hotta & Bitis som blir osams om en leksak. Barnen får hjälpa till att komma med förslag för att lösa konflikten.

Vi vill undervisa om rumsbegrepp. De gör vi genom att uppmuntra barnen att placera föremål utifrån pedagogens direktiv. I ena gruppen uppmanades barnen datt ta ett hårt eller mjukt föremål och placera kring en stol. Andra gruppen fick placera mjuka, hårda och taggiga föremål runt sig själva och en stol.

Svanen: Vi vill undervisa om känslor, vilka känslor som finns, hur det kan kännas och att alla känslor är okej. Vi gör det genom att vi dra ett känslokort och fråga barnen om vilken känsla Liten har på bilden? Har barnen känt den känslan någon gång, hur kändes det då? Vad hände innan det kändes så?

Vi vill undervisa om problemlösning och uppmuntra barnens resonerade kring lösningar. Vi gör det genom att barnen ges ett matematiskt problem med flera möjliga lösningar.

Knytte: Vi vill undervisa om samarbete, att det är viktigt att röra på sig och om udda och jämna tal. Vi gör det genom att leta efter stjärnor Knytte gömt åt oss i skogen. Om det är en siffra på stjärnan finns det ett uppdrag att utföra.

Mulle: Vi vill undervisa om vad Allemansrätten är för någonting. Det gör vi genom att läsa sagan ”Ali, Sara och Allemansråttan – en saga om allemansrätten” både när barnen äter sin matsäck och vid vår samling före lunchen. Vi diskuterar innehållet i sagan och vad allemansrätten är för någonting.

5-års: Barnen träffades på Ankan för att prata om sitt fadderbarn Diodonne. De såg en film från Plan om hur det är att bo i Rwanda.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 38!

Vi startade veckan med den årliga fotograferingen. Vi tog våra kort utomhus och nu väntar vi på att våra kort ska komma till oss på Ankan.

LillAnkan har fortsatt med Tema kompis. De har lekt med lekpåsar, haft språksamling samt matematiksamling.

Knopp: Barnen fick ett uppdrag av KnoppLisa – att gå på djurspårning. Barnen fick leta efter KnoppLisas bild där det låg något djur och väntade. När alla djur var hittade pratade de om vilka djur som lever i skogen och vilka som bor någon annanstans.

Gåsen har fortsatt med Tema kompis. Vi vill lära barnen en konflikthanteringsstrategi. Vi pratar om hur vi kan göra när vi blir osams med någon eller vill att någon ska sluta. Vi låter barnen hjälpa en ”gäst” komma på hur hen kan lösa en konflikt. Barnen ges också möjlighet att trycka sin stopphand på papper.

Svanen har fortsatt arbeta med Tema kompis. De har lyssnat på Snick och Snack, målat stenciler och lekt med lekpåsar. På språksamlingen arbetade de med Sagan om den lilla lilla gumman, rimmade och ramsade, sjöng och lekte med ord.

Knytte: Vi vill undervisa om begreppet sortering och vi gör det genom att med hjälp av naturmaterial sortera på olika sätt. Barnen får plocka ihop saker de hittar i skogen, vi tittar på materialet och funderar tillsammans på olika sätt som vi kan sortera materialet på.

Mulle: Vi vill undervisa om det matematiska begreppet mönster genom att titta på mönster i naturen, tex löv och prata om symmetri. Barnen arbetar i par. De lägger mönster som kompisen får härma.

5-års: Barnen träffades på Ankan för att baka muffins med de bakformar de fick när de besökte Tielmans bakformsfabrik. De ritade även varsin teckning om sina upplevelser till Björn.

I onsdags fick vi besök av kommunens insynsobservatörer. De följde oss en dag för att granska verksamhetens kvalité.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 37!

LillAnkan har lyckats skörda sina första tomater som är odlade med deras eget biogödsel. De var mycket goda och smakade mycket och sött. På språksamlingen fick barnen träffa Babblarna. De fick välja varsin sak ur Bobbos väska och Babbas halsband var mest populärt. LillAnkan har haft matematiksamling där de arbetade med prepositioner.

Knopp: KnoppLisa kom och bad barnen att undersöka vår Knopplats med sina öron, ögon, näsa och händer. Barnen lyssnade på vinden som blåste i träden, luktade på mossan och prasslade med sina händer på olika löv innan de fortsatte sitt utforskande på egen hand runt vår plats.

Gåsen har fortsatt med Tema kompis. Vi lärde barnen om en konflikthanteringsstrategi. Vi pratade om hur vi kan göra när vi blir osams med någon eller vill att någon ska sluta. Vi introducerar stopphanden och låter barnen visa hur deras stopphand ser ut. Vi har på vår matematiksamling undervisat om rumsbegrepp. Det gjorde vi genom att uppmuntra barnen att placera och plocka bort föremål runt en stol. På vår språksamling arbetade vi med våra förnamn, reflekterade över Sagan om den lilla lilla gumman, rimmade och ramsade och avslutade med dans.

Svanen har fortsatt arbeta med Tema kompis. De vill undervisa om hur en kan fungera tillsammans med andra i grupp, hur konflikter kan hanteras och hur en tar ansvar för gemensamma regler. De gör det genom att lyssna på berättelsen om Vännerna i Kungaskogen, genom att leka med lekmaterial/lekpåsen utifrån barnens önskemål och måla stenciler.

Knytte: Vi vill undervisa om begreppet integritet genom att läsa sagan om Barnen i kramdalen. Barnen säger att de vet att en ska säga STOPP när en inte vill. När vi avslutar och barnen får frågan- vem bestämmer över din kropp är det flera kompisar som svarar- JAG!

Mulle: Vi vill undervisa om vilka träd vi kan hitta i vår skog och vilka likheter och skillnader de har. Vi tittar på olika träd och väljer ut ett Mulleträd, en en som vi följer under året.

5-års: Barnen var och besökte Bakformsfabriken. Där fick de träffa Björn som guidade barnen genom fabriken där många olika bakformar tillverkades.

Veckan avslutades med att pedagogerna hade utbildningsdag för att reflektera och planera inför läsåret.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 36!

Vi startade veckan med att Svanen bjöd in till storsamling. Vi sjöng tillsammans och firade de barn som fyllt år under juli och augusti.

LillAnkan har haft matematiklek. Med hjälp av boken Babbas saker är borta och bollen som ligger i Babbas kista har barnen lekt med begreppen på, framför och bakom. LillAnkan har fortsatt arbetet med Tema kompis. De har sjungit, ramsat och tydliggjort rutiner.

Knopp: Vi vill undervisa om vilka insekter som finns på knopplatsen samt hur vi kan ta reda på vad de heter och var de finns. Vi vill att barnen ska få använda en lupp och se dess funktion.

Gåsen och Svanen har fortsatt arbeta med Tema kompis. Vi har lyssnat på Snick och Snack och sedan delat upp oss i mindre grupper. Vi har lekt med lekpåsar, arbetat med stenciler, haft mattesamling samt språksamling.

Knytte: Vi vill undervisa om begreppen stor, större, liten, mindre, mindre än, lika stor som, större än samt mängd och antal. Vi gör det genom att använda uppdragskort som ber barnen hämta olika många naturföremål i olika storlekar.

Mulle: Vi vill undervisa om vilka småkryp som finns på Mulleplatsen samt hur en använder en lupp. Vi vill också undervisa om var en kan hitta fakta om djuren. Vi visar och berättar för barnen hur en lupp ser ut och hur den används. Barnen får varsin luppburk och uppdrag att leta efter småkryp.

5-års: Barnen träffades på Hästskogatans lekplats för att tillsammans med Bullerbyn och Björnligan utföra kamratbanor. De gjorde Kvicksanden,

Ankans 5-åringar har haft en rolig och lärorik dag på Tom tits. Såpbubblor, ljus, mörker, speglar, vatten, luft, kulbanor, rutchkana och mycket mer vi fick tillsammans uppleva.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 35!

LillAnkan har haft matematiklek. Med hjälp av boken Babbas saker har barnen lekt med begreppen på, över, i, bakom, framför och bredvid. I språkleken har pedagogerna undervisat om rutinerna i språksamlingen. Barnen uppskattade ljuset och sången med klappa händerna.

Knopparna har träffat KnoppLisa! Hon hade lämnat ett brev, där hon ville att vi skulle leta efter henne vid ”de två björkarna”. KnoppLisa frågade även om barnen ville hjälpa henne att ta hand om djur och natur, de svarade ja! Barnen har kämpat i snår och bland pinnar och åkt ”rutchkana” för den lilla backen. En typiskt bra dag!

Gåsen och Svanen har fortsatt arbeta med Tema kompis. Vi har lyssnat på Snick och Snack och sedan delat upp oss i mindre grupper. Vi har lekt med lekpåsar, arbetat med stenciler, haft mattesamling samt språksamling.

Knytte: Vi vill undervisa om hur problem kan lösas genom samarbete och lyhördhet. Vi gör det genom att genomföra kamratövningen Fånga fingrar. De har till en början svårt att fokusera på uppgiften. Det är många begrepp som tumme, vänster och höger. Vi började i helgrupp men delade oss sedan i grupper om ca fem. Det blev då lättare för barnen att fokusera på uppgiften. Vi funderar tillsammans över hur de olika sakerna kommer se ut när vi gräver upp dem i vår.

Mulle: Vi vill undervisa om nedbrytningsprocesser i naturen och vad som händer med skräp som slängs i naturen genom att gräva ner olika skräp från vår matsäck. Vi låter också barnen träna på ett naturvetenskapligt förhållningssätt genom att vi låter dem komma med teorier om vad som kommer hända med skräpet, som vi sedan kommer följa upp. Vi gräver ner plastpåsar, hushållspapper, bananskal, juicekartong och lock av aluminiumfolie.

Femåringarna har haft premiär för femårs. På årets första träff fick de bekanta sig med barn och pedagoger från Björnligan och Bullerbyn. De gjorde flera kamratövningar där de utmanades att prata och samarbeta med varandra.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 34!

LillAnkan har dragit igång med sin språkverksamhet. De har tillsammans undersökt vad som finns i Bobbos väska. Genom rim, ramsor och sång har de övat på att känna igen sina namn, jobbat med prepositioner och lärt känna Babblarnas namn.

Knopparna har startat sin skogsverksamhet. Med starka ben kämpade de sig upp till sin Knopplats där de njöt av sin matsäck. De fick besök av en nyckelpiga, flera getingar och såg en kärleksört.

Gåsen och Svanen har fortsatt arbeta med Tema kompis. Vi har lyssnat på Snick och Snack och sedan delat upp oss i mindre grupper. Vi har lekt med lekpåsar, arbetat med stenciler, haft mattesamling samt språksamling.

Knytte har haft sin första skogsträff. I skogen lärde vi oss om träd: vilka träd finns där, hur ser de ut och hur tror vi hösten kommer förändra de? Vi tittade i trädboken och tittade efter om vi såg några i naturen. Barnen kände igen granen och någon kände igen eken. Knyttebarnen kommer under höstterminen följa en ek för att se vad som händer med den.

Mulle har haft premiär för skogen. De bekantade sig med Mulleplatsen, åt matsäck, fick höra sagan om Mulle och även träffa handdockan Mulle. Sedan fick barnen göra Mulletårta. Fri lek med klättring och bus hann de med innan de serverades lunch och gick till bussen.

Femåringarna tog en promenad ner till ån, till utegymmet. Där tränade de genom att klättra, balansera, springa och hoppa. Barnen tyckte det var roligt att klättra, hänga och gå på lina.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 33!

LillAnkan har fortsatt denna vecka med sina inskolningar. De har tränat på rutiner, sjungit kompissånger och haft mycket utelek.

Gåsen har startat upp Tema kompis. Denna gång lyssnar vi på Vännerna i Kungaskogen går på utflykt. Vid vår fruktsamling samlas vi och lyssnar tillsammans på dagens avsnitt samt sång och delar sedan upp oss i mindre grupper för att träna på att varann bra kompis. Vi har även denna vecka startat upp matematik- samt språksamling.

Svanen har också startat upp Tema kompis. Pedagogerna vill undervisa om hur en han fungera tillsammans med andra i grupp, hur konflikter kan hanteras samt hur en tar ansvar för gemensamma regler. De gör det genom att lyssna på Vännerna i Kungaskogen bygger en koja och genom att leka med lekpåsar i mindre grupper bestämda av pedagogerna.

Vi önskar er en trevlig helg! ☀️