Ankan vecka 49!

LillAnkan:

Utifrån barnens intresse efter filmen bestämde vi att vi skulle samla pinnar och se hur de ser ut egentligen. Barnen har pratat mycket om träd och maskinerna som fäller dem. Vi ska ta in pinnarna och sedan undersöka dem och vad vi kan göra med dem.

Vi har börjat på vårt arbete med vår gemensamma julgran. Utifrån barnens intresse för träd inom vårt tema papper, kommer vi under december bland annat julpyssla på trädtema. Barnen fick måla varsin papptallrik som sedan kommer smyckas med diverse vackra saker för att slutligen bilda något storslaget… Så håll i er i väntans och spänningens tider.

Genom att barnen får använda färg får de träna på att hålla, blanda, applicera med olika penslar, uppleva olika sorters färg m.m. Vårt syfte är att barnen bland annat ska få träna på finmotoriken och känna glädje i skapandet.

Vi vill undersöka barnens uppfattning om antal genom att använda oss av färgade klossar som barnen får bygga med. Vi leker även med Babba för att undersöka barnens uppfattning av lägesorden. Vi avslutar med att läsa boken Ellens 1 2 3.

Genom att pedagogen läste sagan om Bobbos väska fick barnen träna på att ta saker från golvet själva och matcha med rätt Babblar. Barnen tränar på att hjälpa kompisen och vänta på sin tur. Vi har också tränat på att känna igen sitt namn.

Gåsen:

Vi vill undervisa om advent och jul. Vi startade upp med att tända första ljuset i adventsljusstaken, prata om advent och sedan läsa första kapitlet i boken ”Uppdrag Rädda Julen”! Därefter fick barnen en hälsning från Yellow med adventspresenter att leka med i väntan på julen. Barnen var intresserade och nyfikna på såväl ljuständning, den nya boken som paket!

Svanen:

Vi vill undervisa om advent och jul. Vi startade upp med att tända första ljuset i adventsljusstaken, prata om advent och sedan läsa första kapitlet i boken ”Uppdrag Rädda Julen”! Därefter fick barnen en hälsning från Yellow med adventspresenter att leka med i väntan på julen.

Barnen var intresserade och nyfikna på såväl ljuständning, den nya boken som paket!

Vi vill undervisa om hur pappertillverkning genom att göra eget papper av returpapper. Idag var det dags för steg 3- forma ark med hjälp av en ram.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bla Fruktramsa, Gubben Röd och Gubben grå och Igelkotten. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp; presentera sig och berätta något som man tycker om med vinter och/eller jul. Laborera med bokstäver genom att titta på ord och sätta samman dem. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

5-års:

På terminens sista träff samlades vi på Förskolan Björnligan. Vi pratade om advent, jul, tomtar och julklappar. En pedagog berättade julberättelsen om Jesusbarnet i Betlehem och stjärnan på himlen (som vi hänger i fönstren i advent). Sedan skapade vi fler konstverk med jul- och vintertema. Några passade också på att leka tillsammans! Barnen var nöjda med dagens träff och sina fina alster som får tas hem de närmaste dagarna. Vi konstaterade att nästa gång vi ses är det 2019!

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! 🕯☃️

Ankan vecka 48!

LillAnkan:

Papprets väg från skog till fabrik. Vi dramatiserar efter barnens egna reflektioner när de ser ett träd. Vi är träd i skogen, skogsmaskinen sågar ner träden och lägger dem bredvid varandra. Lastbilen kommer och lastar på träden (en filt) och kör dem till fabriken.

Vi vill undersöka barnens uppfattning om antal genom att använda oss av färgade klossar som barnen får bygga med. Vi leker även med Vovo för att undersöka barnens uppfattning av lägesorden. Vi avslutar med att läsa boken Ellens 1 2 3.

Vi vill undervisa om namnen, hur de ser ur och låter genom att barnen får hitta sitt namn och att vi undersöker vilka bokstäver som finns med. Likheter och olikheter. Vi övar även på kommunikation genom att barnen få berätta något om Babblarna, vi ställer följdfrågor. Vi tränar även på att svara när det är min tur och vara tyst däremellan.

Gåsen:

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematik-kort och pärlor. Barnen får välja ett av korten på mattan, berätta vad det är på kortet och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet. Vi började matematiksamlingen med en matematisk ramsa och saga om tio katter.

Aktiviteten är planerad för att barnen ska få träna på siffror och att jämföra. Barnen kommer få stöta på matematiska begrepp som fler och färre. I aktiviteten tränas även deras fonologiska medvetenhet under rimramsa.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Svanen:

Vi vill undervisa om återvinning och vad som händer med det vi slänger i våra sopor. Vi gör det genom att titta på Tekniska Verkens film om energiåtervinning och Lejonpanna. Vi vill undervisa om hur papper återvinns genom att göra eget papper. Vi börjar med att riva papper från returlådan och blötlägga det.

Vi vill undervisa om problemlösning och få barnen att resonera kring lösningar tillsammans. Vi gör det genom att i par eller grupper om tre spela appspelet Path Puzzler.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bla Jag vill ha glass och Igelkotten. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad man tycker om för djur. Laborera med bokstäver genom att titta på ord och sätta samman dem. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Uteonsdag Gåsen och Svanen:

Idag trotsade vi den bistra vinterkylan, klädde på oss flera lager kläder och gav oss ut på en promenad. Barnen gick två och två i repet med raska steg. Vi tog vägen förbi Lindengatans förskola, våra kompisar på Björnligan, via Ica ändå ner till ån. Där kunde vi se att vattnet frusit till is! Vi följde vattnet och när stigen svängde blev vi upptäckta av gässen och änderna som låg och guppade i en del av ån som ännu ej frusit. Det var tydligt att en grupp barn i djurens ögon var tecken på MAT! Det dröjde inte många sekunder innan en hel drös med fåglar skyndade åt vårt håll med förhoppningen om att få nått att äta. Barnen fascinerades över änderna som kom glidande över isen. Vi fortsatte fram till utegymmet där trappklättring var populärast innan vi begav oss åter mot Ankan. Vi vuxna var mycket imponerade över barnen uthållighet och benstyrka!

5-års:

Idag har vi träffats hos våra kompisar på Förskolan Björnligan. Vi pratade om advent och att många av oss gör fint hemma med ljus och stjärnor i fönstren. Vi påbörjade skapande med jul- och vintertema och kommer fortsätta nästa vecka. Barnen tog också tillfället i akt att leka tillsammans! Kreativt och roligt har vi haft!

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 47!

LillAnkan:

Vi vill fortsätta undervisa och väcka barnens intresse för papper och vad det är, hur det kommer till och var det finns i vår vardag. Vi ser på filmen om hur papper görs, både om trädens del i papperstillverkningen och en film om tidningsåtervinning. Vi leker även processen.

Med hjälp av Babblarna och färgade byggklossar vill vi undersöka barnens antalsuppfattning. Vi har vår räkneramsa om Bobbo, där barnen bollar med bollen upp till 10.

Vi vill undervisa om hur barnens namn låter och ser ut genom att barnen får leta upp sitt namn och att vi pratar om de olika bokstäverna och ljuden som finns i namnet. Vi vill även träna på att vänta på sin tur och minnet genom att barnen får samla på Babblarna och sakerna som hör till.

Vi vill undervisa om Bobbos väska och dess innehåll. Vi vill också undervisa om hur en kompis ska vara och att dela med sig och vikten i det. Vi vill undersöka om barnen kan känna sitt namn.

Gåsen:

Vi följer upp experimentet där vi la papper i vatten och jämför resultatet med barnens hypoteser. Barnen får känna på pappret och jämföra med ett torrt papper. Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digitalteknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematik-kort och pärlor. Barnen får välja ett av korten på mattan, berätta vad det är på kortet och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper med tre till fem barn.

Svanen:

Vi vill visa vad vi hittills gjort i Tema papper och prata om vad som händer med papper och tidningar när vi slänger dem.

Barnen uppskattar att få se bilder från tidigare ”ögonblick”, de återger vad som hänt vid de olika tillfällena.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bla En tumme tittar upp och Igelkotten. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad man tycker om för djur. Laborera med bokstäver genom att titta på ord och sätta samman dem. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Uteonsdag Gåsen och Svanen:

Vi vill undervisa om kroppen och sträva efter att utveckla grovmotoriken, koordinationsförmågan och kroppsuppfattningen. Genom att ha gymnastik på ett roligt och lustfyllt sätt får barnen jobba med kroppen, vi använder oss av en skiva som heter Miniröris.

5-års:

Veckans utflykt gick till Östergötlands museum. Vi träffade ”hunden Gösta” som guidade oss runt i några av lokalerna. Vi var bl a på den egyptiska avdelningen där vi tittade på en mumifierad krokodil, en skarab´e (skalbagge) och många andra saker från det gamla Egypten. Sedan tittade vi på föremål och skelett från olika utgrävningar i Linköping. Avslutningsvis gick vi in i ”Viljans värld” där barnen lekte en lång stund.

Detta blev ännu en mycket uppskattat besök i vår stad! Barnen var nyfikna och intresserade av allt som kom i deras väg! De frågade, tittade och provade allt som var möjligt!

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 46!

LillAnkan: Vi ser på film för att undervisa om hur papper görs och var det kommer ifrån.

Vi vill fortsätta stimulera barnens begrepp med lägesord och det gör vi genom att läsa och leka med boken Babbas saker är borta och Bibbis bok om lägesord. Vi har vår räkneramsa som vi gör i början och i slutet.

Vi vill undervisa vad som finns i Bobbos väska. Varför har Bobbo med sig saker? Vi delade upp barnen i två grupper.

Gåsen: Vi vill ta reda på vad som händer med olika sorters papper när en lägger dem i vatten. Vi gör ett experiment där vi lägger ner olika sorters papper i vatten och låter dem stå en vecka. Vi vill utveckla barnens naturvetenskapliga förmåga att ställa hypoteser. Det gör vi genom att barnen får gissa vad som kommer hända med papperet i vattnet.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematik-kort och pärlor. Barnen får välja ett av korten på mattan, berätta vad det är på kortet och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver.

Svanen: Vi vill undervisa om vad som händer när en lägger papper i vatten. Vilka papper löser upp sig? Vi vill undervisa om att det finns lufthål i papper. Vi gör det genom att se vad som händer med pappersblomman när vi lägger den i en skål med vatten. Barnen får måla varsin blomma med oljekritor.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Lyssna på en beskrivning och gissa djuret som beskrivs. Rimma och ramsa bla En tumme tttar upp och Pelle Plutt. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad en tycker om för djur. Laborera med bokstäver genom att titta på våra namn. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Uteonsdag Gåsen och Svanen: Vi vill undervisa om vår närmiljö genom att utforska och besöka den.

5-års: Vi har besökt Räddningstjänsten i Lambohov. Vi fick se lokalerna men framför allt lära oss mer om och pröva såväl ambulanser som brandbilar. Ett lärorikt sätt att tillsammans med andra lära mer om viktiga samhällsfunktioner i vårt samhälle. Barnen tyckte det var mycket bra och roligt.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 45!

Vi startade veckan med Storsamling ute. Barnen fick en förfrågan om att hjälpa arrangörerna för en sporttävling. Ledningen hade tappat bort sina papper över de deltagande djuren och bad barnen om hjälp att ta reda på: vilka djur, vilken sport samt från vilket land de kom. Barnen ville givetvis hjälpa till och gick i grupper bordsvis när de letade. Barnen fick genom detta miniäventyr träna på: samarbete, strategier och minne. Barnen tyckte det var spännande och kände glädje då de upptäckte djuren . Vi firade även våra kompisar som fyllt år under oktober månad. Grattis till er!

LillAnkan: Barnen har gjort färdigt sina ansikten i Photo booth. Vi har varit i lekparken och undersökt den. Vi har gått på utflykt med barnvagnsbussarna och vi gick en promenad i Tannefors. Vi tittade på olika hus, skolan och förskolan. Vi gick förbi Hästskogatans lekpark och där upptäckte vi att de renoverade. Spännande med grävmaskinen!

Gåsen: Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digitalteknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det. Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Svanen: Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma med bilder och ramsa Äppel Päppel pirum paraum samt Fem små barn har musemor. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad man tycker om för frukt. Laborera med bokstäver genom att titta på våra namn. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Knytte: Vi vill undervisa om vår närmiljö genom att utforska och besöka den. Vi gick ovh besökte änderna i Stångån och matade de med bröd. Vi gick sedan till Helikopterlekparken, där vi tränade på vår grovmotorik genom att klättra och röra oss fritt.

5-års: Vi har besökt Konsthallen Passagen, för andra gången. Vårt syfte är att bla att få upptäcka nya miljöer i vår stad. I dag fick barnen möjlighet att utveckla sin kreativa sida. Barnen skapade utifrån temat kulturell mångfald och vårt fadderbarn Diodonne från Rwanda. Barnen fick arbeta med med lera och färg.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 44!

Denna vecka har vi haft lite höstlov på Ankan. Vi har varit ute mycket tillsammans och cyklat, skapat i sandlådan och varit i lekparken.

Under den här veckan har pedagogerna fått chansen att sitta i sina arbetslag och reflektera och samtala över den gångna terminen.

Vi avslutade veckan med fredagsdisco och massage.

Vi önskar er en trevlig helg! ☀️

Ankan vecka 43!

LillAnkan: Vi vill undersöka om barnen har koll på papprets egenskaper och kan koppla det till verkligheten. Det gör vi genom att en Babblare kommer med en samling av olika papper och frågar barnen vad en gör med de olika pappren.

Vi vill undersöka olika sorters papper och se var de kommer ifrån. Barnen fick varsitt papper och sen gick vi på upptäcksfärd för att hitta var pappret kommer ifrån.

Med Babblarna och Tutbilen som grund leker vi fram begrepp som: på, över, i, bakom, framför och bredvid. Barnen får placera sin Babblare och berätta för kompisarna var den befinner sig. Vi använder oss även av Babblarhuset.

Vi har tagit våra barnvagnsbussar ut på promenad! Vi har spanat på tåg och vi såg till barnens glädje flera stycken! Vi såg också många bussar, lyftkranar och en rutschkana. Den allra sista sträckan innan vi kom hem till Ankan fick barnen gå själva, de var kanonbra på att hålla kompisen i handen och gå på trottoaren.

Knopp: Vi vill se om det vi undervisat om under terminen har satt sig, rutiner, sånger och ramsor och vem KnoppLisa är. Barnen fick följa KnoppLisas spår fram till en skatt som hon lämnat efter sig.

Gåsen: Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digital teknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematik-kort och pärlor. Barnen får välja ett av korten på mattan, berätta vad det är på kortet och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Svanen: Vi vill undervisa om vilka olika sorters papper som finns. Vi gör det genom att tillsammans brainstorma kring vilka olika sorters papper som finns samt genom att känna på ritpapper, toapapper och hushållspapper och undersöka likheter och skillnader mellan dessa.

Vi vill undervisa om hur matematik kan användas för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av problem. Vi gör det genom att presentera ett ark med fyra knappar och be barnen plocka bort den som inte passar in.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bl.a. Gå genom skogen och Äppel Päppel pirum paraum och sjunga och leka med ord, bl.a. Björnen sover och Lunka på. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad en tycker om för djur eller maträtt. Laborera med bokstäver genom att titta på våra namn. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Knytte: Vi har haft avslutning på Knytte och tillsammans gjorde vi kamratövningar, där vi tränade på samarbete. Knytte kom även på besök och gav oss fina märken.

Mulle: Vi vill upprepa sagan om Mulle och vad vi gjorde första gången vi var på Mulle. Vi vill också ge barnen en lustfylld avslutning i skogen genom att göra en skattjakt tillsammans med Mulle.

5-års: Vi har besökt Konsthallen Passagen, för första gången av två. Vårt syfte är att bla att få upptäcka nya miljöer i vår stad. I dag fick barnen möjlighet att utveckla sin kreativa sida. Barnen skapade utifrån temat kulturell mångfald och vårt fadderbarn Diodonne från Rwanda. Barnen fick arbeta med med lim, sand, färg, pensel och sax. Barnen tyckte det var roligt att blanda färger, två i taget. Det blev nya färger! Det var kul och utmanande att klippa med sax.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 42!

LillAnkan: Vi vill undersöka om barnen har koll på sopsamlarmonstrens egenskaper och kan koppla det till verkligheten. Det gör vi genom att Grönis, Flamman och Prassel kommer tillbaka och vi undersöker vad som finns i deras behållare, inomhus och utomhus. Vi går på upptäcksfärd och letar efter sopsamlarmonstren.

Knopp: Vi vill undervisa om samarbete och hur en är en bra kompis och de gör vi genom en kamratövning. Vi använder oss av en rockring som barnen tillsammans ska få plats i för att sedan förflytta sig.

Gåsen: Vi vill ta reda på vad barnen vet om papper och vad de vill undersöka under temat. Det gör vi genom att ta fram olika sorters papper i samlingen och fråga barnen vad de vet om det. Brainstorming – vi frågar vad är det här? Var kommer det i från? Vad vet ni om papper? Vad vill ni ta reda på? Vi använder begreppet forska.

Vi vill undervisa om antalsuppfattning genom att använda matematikkort och pärlor. Barnen får dra kort och sedan placera ut så många pärlor som är på kortet, antingen med hjälp av siffran eller figurerna på kortet.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Svanen: Vi vill undervisa om papper och hur det tillverkas. Vi vill även undervisa om digital teknik och hur den kan användas i vårt tema. Vi visar film om papperstillverkning och pratar om det. Vi använder oss också av digitala bilder som barnen får försöka placera i rätt ordning för papperstillverkningen.

Vi vill undervisa om problemlösning och uppmuntra barnens resonerade kring lösningar. Vi gör det genom att barnen ges ett matematiskt problem med flera möjliga lösningar. De får ett mindre antal plastdjur i olika färger att sortera i olika högar. Vi pratar om begreppet sortera, att dela in i grupper utifrån likheter.

Stimulera språket genom att: Lyssna och reflektera över sagan om Guldlock och de tre björnarna. Rimma och ramsa bl.a. Herr Gurka och Äppel Päppel pirum paraum och sjunga och leka med ord, bl.a. Tigerjakten och Lunka på. Tala inför grupp; presentera sig och berätta vad en tycker om för frukt. Laborera med bokstäver. Vi arbetar i mindre grupper om 3-5 barn.

Knytte: Vi vill undervisa om naturens skiftningar och gör det genom att följa upp vår knytteek! Vi tittar på vad vi sa sist om vår ek och på vad vi trodde skulle hända med den under terminen.

Mulle: Vi vill undervisa om vilka träd vi kan hitta i vår skog och vilka likheter och skillnader de har samt vad som händer med dem när årstiderna skiftar. Vi tittar på vårt Mulleträd och jämför med hur det såg ut förra gången samt jämför med andra träd. Barnen får ställa en hypotes om hur de tror Mulleträdet ser ut.

5-års: Vi kommer om ett par veckor att besöka brandstationen. Därför har vi förberett oss genom att lära om eld. Vi har sett filmen ”Ellie och Jonas lär om eld”, gjort experiment med ljus samt pratat om brandfiltar och släckning. Barnen fick ett häfte om eld.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 41!

LillAnkan: Vi vill undervisa om Babblarna och deras namn och därigenom träna på olika munmotoriska övningar, genom att läsa Bobbos väska. Vi vill undervisa barnen om hur deras namn ser ut och hjälpa dem att känna igen sitt eget och kompisarnas genom att barnen får leta efter sitt namn och att vi sedan pratar om hur det ser ut, hur det låter och hur många bokstäver det innehåller. Med Babblarna och Tutbilen som grund leker vi fram begrepp som: på, över, i, bakom, framför och bredvid. Vi börjar med att läsa boken om Bibbi som undersöker begreppen.

Knopp: Vi tittar på vårt skräp efter matsäcken och funderar på vad som händer om vi lämnar kvar det i skogen. KnoppLisa kommer och ber barnen att undersöka detta genom att gräva ner lite rester från matsäcken för att senare gräva upp det igen till våren.

Gåsen och Svanen har startat Tema Hållbar utveckling. Vi vill ta reda på vad barnen vet om papper och vad de vill undersöka under temat. Det gör vi genom att ta fram olika sorters papper i samlingen och fråga barnen vad de vet om det. Brainstormingvi frågar vad är det här? Vad kommer det i från? Vad vet ni om papper? Vad vill ni ta reda på?

Knytte: Vi vill undervisa och uppmärksamma barnen på att det bor djur i våran skog samt vikten av att värna om allt levande. Vi gör det genom att gå en annan väg genom skogen fram till knytteplatsen och genom att att visa böcker om djur och leta djur att lägga i luppar.

Mulle: Vi vill undervisa om antal och siffror med hjälp av en tärning och olika uppdrag. Vi gör också kamratövningen ”Byta plats” där barnen ska ha koll på sin egen siffra och ställa sig i ring 1, 2 eller 3 utifrån ledarens instruktion.

5-års: Barnen har varit på Ankans lekplats och gjort kamratövningar; Klumpedumpen – då barnen skulle förflytta sig gemensamt inuti en cykelslang, Kryssaren – barnen ska förflytta sig i ett sammanhållet led utan att stöta emot utlagda föremål samt Konstruktionen – barnen bygger något av sina kroppar genom att hålla olika kroppsdelar mot varandra, tex hand mot knä. Syftet var att träna samarbete, motorik och positiv kroppskontakt.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️

Ankan vecka 40!

Vi startade veckan med att Gåsen bjöd in till storsamling. Barnen fick leka en gissnings- och beskrivningslek, där de på ett roligt och lekfullt sätt fick använda sina sinnen. De lyssnade, tittade på bilder och sjöng.

LillAnkan: De har på matematiken arbetat med löv. De pratade om färg, form och storlek. På språksamlingen läste pedagogen sagan om Bobbos väska och visade saker ur väskan.

Knopp: Vi vill undervisa om löv, hur de kan se ut, färg och form, var de växer, olika sorters löv och var en kan hitta dem.

Gåsen: Vi vill undervisa om matematik, att kunna urskilja, sortera och kategorisera. Vi använder oss av begreppen mjuk och hård. Pedagogen uppmanar barnen att ta ett mjukt eller hårt föremål och placera i en låda. På språksamlingen stimulerade vi språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver.

Svanen: De har avslutat arbetet med Snick och Snack. De har gemensamt skapat en kompistavla med figurer från Vännerna i Kungaskogen. På språksamlingen stimulerade vi språket genom att: Lyssna och reflektera över en saga. Rimma och ramsa. Sjunga och leka med ord. Tala inför grupp. Laborera med bokstäver.

Knytte: Vi vill undervisa om att det går att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Vi gör det genom att prata om begreppet skapa samt ge barnen i uppdrag att skapa av material i skogen. Halva gruppen fick i uppgift att skapa djur medan andra halvan fick skapa naturtavlor i smågrupper

Mulle: Vi vill undervisa om vad Allemansrätten är för någonting. Det gör vi genom att läsa sagan ”Ali, Sara och Allemansråttan – en saga om allemansrätten”. Vi diskuterar innehållet i sagan och vad allemansrätten är för någonting. Vi leker en lek som handlar om att vara mån om djuren.

5-års: Barnen var och besökte kompisarna på Björnligan. Där pratade de om hur en beter sig i trafiken och skapade reflexer.

Vi önskar er en trevlig och avkopplande helg! ☀️